Đẳng cấp game thủ việt
Mời mọi người đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để được xem các liên kết trong diễn đàn
(đây là thông báo của [admin] - [Hà-Mốc])
rất cảm ơn mọi người

Bài đự thi nè

Go down

Bài đự thi nè Empty Bài đự thi nè

Bài gửi by [admin]-[Ha-Moc] on Tue Dec 08, 2009 10:18 pm

đây là bài dự thi thưa các bố
_____________________________________________________
Câu1:Đồng chí cho biết, Tổng cục Cung cấp thành lập ngày,tháng, năm nào? Sắc lệnh 121/SL cử chủ tịch Hồ Chí Minh uy định Tổng cục Cung cấp cs những nhiệm vụ gì?Ai là chủ nhiệm đầu tiên của Tổng cục Cung cấp ? Tổng cục Cung cấp được đổi tên thành Tổng cục Hậu cần vào thời gian nào?

Trả lời:
Ngày 11 tháng 7 năm 1950, thực hiện Nghị quyết Hội nghị toàn quốc lần thứ III của đảng và nghị quyết của Ban thường vụ Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sắc lệnh số 121/SL quy định tổ chức Bộ Quốc phòng – Tổng tư lệnh gồm 3 cơ quan là : Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; Tổng cục cung cấp. Trong đó, Tổng cục cung cấp gồm có: Cục Quân lương, Quân trang; Quân y; Quân giới; Vận tải, Quân vụ và Phòng Quân khí. Tổng cục Cung cấp có nhiệm vụ quản trị, trang bị, cấp dươngx quân đội vá sản xuất quốc phòng.
Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắ lệnh số 123/SL bổ nhiệm đồng chí Trần Đăng Ninh. ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương làm chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp.
Ngày 11 tháng 5 năm 1985, Văn phòng bộ quốc phòng cố công văn số 184/VP-QP về việc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục chình trị chấp nhận đề nghị của Tổng cục Hậu cần lấy ngày 11 tháng 1 hằng năm là ngày truyền thống của Ngành Hậu cần Quân đội.
Ngày 13 tháng 10 năm 1955. Bộ Tổng Tham mưu Quyết định số 221/QĐ về việc thay đổi tên gọi một số tổ chức trong quân đội cho phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của tổ chức đó, trong đó đổi tên Tổng cục Cung cấp thành Tổng cục Hậu cần cho phù hợp với sự phát triển về tính chất, chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục.
(Theo tài liêu Lịch sử Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam vs tài liệu 50 năm ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy ).


Câu 2: Hãy kể tên các đồng chí làm Chủ nhiệm Tổng cục Cung Cấp ( Tổng cục Hậu cần ) từ ngày thành lập đến nay? Nêu những nét truyền thống vẻ vang của ngành Hậu cần quân đội ?

Trả lời:
Theo hiện vặt trưng bày tại bảo tàng hậu cần; tài liệu Lịch sử Hậu cần quân đội nhân dân Việt Nam có các đồng chí :
-Đồng chí Trần Đăng Ninh (1950-1955 )
-Đồng chí Trần Hữu Dực (1955-1956 )
-Đồng chí Hoàng Anh (1956-1958 )
-Đồng chí Nguyền Thanh Bình (1960-1961 )
-Đồng chí Trần Quý Hai (1961-1963 )
-Đồng chí Trần Sâm (1963-1965 )
-Đồng chí Đinh Đức Thiện (1965-5/1969) và (11/1969-1976 )
-Đồng chí Nguyễn Đôn (6/1969-11/1969 )
-Đồng chí Vũ Xuân Chiêm (1967-1977 )
-Đồng chí Bùi Phùng (1977-1982 )
-Đồng chí Đinh Thiện (1982-1983 )
-Đồng chí Nguyên Chánh (1983-1986 )
-Đồng chí Nguyễn Trọng Xuyên ( 1988-1993 )
-Đồng chí Nguyền Phúc Thanh ( 1993-1997 )
-Đồng chí Nguyễn Văn Đà (1997-2002 )
-Đồng chí Trần Phước (2002-2007 )
-Đồng chí Ngô Huy Hồng (2007 đến nay )

Truyền thống vẻ vang:
 Tự lực tự cường, khắc phục khó khăn,hết lòng phục vụ bộ đội.
 Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, sống trong sáng, lành mạnh.
 Không ngừng rèn luyện, học tập, nắm vững nghiệp vụ, làm chủ khoa học, kĩ thuật
 Gắn bó với nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân trong công tác hậu cần.
(Tài liệu 50 năm Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy ).


Câu 3: “Người cán bộ cung cấp nói riêng và Tổng cục Cung cấp nói chung phải phụ trách trước bộ đội, trước nhân dân, trước Đảng, trước Chính phủ…Bổn phận của cán bộ cung cấp là phục vụ chiến sĩ đi đánh giặc và những người dân công đi giúp chiến dịch…Các chú phải làm thế nào một bát gạo, một đồng tiền, một viên đạn, một viên thuốc, một tấc vải phải đi thẳng đến chiến sĩ “.
Cho biết nội dung câu nói trên Bác Hồ phát biểu ở đâu, vào thời gian nào? Theo đồng chí, câu nói đó Bác nhằm dặn điều gì đối với người cán bộ cung cấp?

Trả lời:
Từ ngày 22/6 đến ngày 3/07/1952, Hội nghị Cung cấp toàn quân lần thứ nhất được tổ chức tại chiến khi Việt Bắc theo Chỉ thị của Hồ Chủ tịch và quyết định của Bộ Quốc phòng. Đây là Hội nghị cung caaos toàn quân lần đầu tiên kể từ khi chúng ta có Quân đội.
Ngày 25/6/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyên với Hội nghị. Sau khi biểu dương thành tích, chỉ rõ khuyết điểm trong công tác của Ngành Cung cấp, Bác đã dặn về trách nhiệm và đạo đức của người cán bộ cung cấp : “Người cán bộ cung cấp nói riêng và Tổng cục Cung cấp nói chung phải phụ trách trước bộ đội, trước nhân dân, trước Đảng, trước Chính phủ…Bổn phận của cán bộ cung cấp là phục vụ chiến sĩ đi đánh giặc và những người dân công đi giúp chiến dịch…Các chú phải làm thế nào một bát gạo, một đồng tiền, một viên đạn, một viên thuốc, một tấc vải phải đi thẳng đến chiến sĩ “.


Câu 4:Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra chỉ thị phát động phong trào thi đua “Ngành Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy “ trong toàn quân thời gian nào? Nêu những nội dung của phong trào thi đua? Hiện nay các chuyên ngành hậu cần đã cụ thể hóa bằng những phong trào nào?

Trả lời:

Ngày 14/3/1995, Đại tướng Đoàn Khuê – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ra chỉ thị số 214/CT-QP về việc phát động phong trào thi đua “Ngành Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy “ trong toàn quân.
Nội dung của phong trào thi đua là: Thực hiện đầy đủ 4 nội dung phong trào thi đua Quyết thắng của Quân đội, trong đó thực hiện tốt 3 nội dung chuyên ngành sau đây:
 Hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần thường xuyên cũng như đột xuất
 Quản lý, sử dụng tốt cơ sở vật chất hậu cần, tài chính được giao.
 Xây dựng Ngành Hậu cần vững mạnh về mọi mặt.
Phong trào thi đua của các chuyên ngành Hậu cần:
a- Phong trào “ Xây dựng và quản lí doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp “.
Ngày 31/5/2002, Trưởng ban chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy “ Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm tổng cục Hậu cần ra chỉ thị số 632/HC-93 phát động phong trào thi đua “ Xây dựng và quản lí doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trong toàn quân.
Nội dung của phong trào :Thực hiện đầy đủ 4 nội dung của phong trào thi đua Quyết thắng, 3 nội dung của phong trào thi đua “Ngành Hậu của Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy “, tập trung thực hiện tốt 5 nội dung chuyên ngành sau:
 Tổ chức thực hiện quy hoạch doanh trại hợp lí, chính quy, quản lí đất quốc phòng theo đúng pháp luật.
 Xây dựng và quản lí doanh trại theo đúng quy chế quy định.
 Quản lí, sử dụng điện, nước an toàn, tiết kiệm.
 Quản lí, sử dụng tốt doanh cụ, bảo đảm thống nhất về quy cách.
 Bảo đảm vệ sinh môi trường doanh trại, xanh, sạch, đẹp.
 Năm 2007, Hội nghị sơ kết 5 năm lần thứ nhất bổ sung thêm nội dung phát huy nội lự trong xây dựng và quản lí doanh trại.
b- Phong trào “Quản lí, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả “.
Ngày 24/6/2005, Trưởng ban chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành Hậu của Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy “ Bộ Quốc phòng, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần ra Chỉ thị số 782/HC-39 phát động phong trào thi đua “Quản lí, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả “ trong toàn quân.
Nội dung của phong trào Thực hiện đầy đủ 4 nội dung của phong trào thi đua Quyết thắng, 3 nội dung của phong trào thi đua “Ngành Hậu của Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy “, tập trung thực hiện tốt 5 nội dung chuyên ngành sau:
 Bảo đảm xăng dầu đúng chủng loại, chất lượng, đầy đủ, kịp thời trong mọi tình huống.
 An toàn tuyệt đối trong các nhiệm vụ.
 Quản lí chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích nhiệm vụ được giao.
 Thực hiện tiết kiệm nghiêm ngặt, không để tham ô, thất thoát, lãng phí.
 Xây dựng ngành chính quy, vững mạnh.


c- Phong trào “ Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lí quân nhu tốt “.
Ngày 26/9/2006, Trưởng ban chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành Hậu của Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy “ Bộ Quốc phòng, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần ra Chỉ thị 1254/HC-39 phát động phong trào thi đua “ Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lí quân nhu tốt “ trong toàn quân, trên cơ sở thống nhất các phong trào “ Xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lí tốt “; “Tiểu đoàn sản xuất giỏi “; “Xây dựng đơn vị quân trang giỏi “.
Nội dung của phong trào: Thực hiện đầy đủ 4 nội dung của phong trào thi đua Quyết thắng 3 nội dung của phong trào thi đua “Ngành Hậu của Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy “, tập trung thực hiện tốt 2 nội dung chuyên ngành sau:
 Nuôi quân giỏi:
 Tăng gia sản xuất giỏi;
 Chế biến lương thực, thực phẩm giỏi;
 Bảo đảm quân trang tốt;
 Thái độ phục vụ tốt;
 Quản lí quân nhu tốt:
 Quản lí và sử dụng ngân sách, quỹ vốn quân nhu tốt;
 Quản lí và sử dụng trang bị quân nhu tốt
 Quản lí và sử dụng quân trang tốt
 Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên quân nhu tốt
 Xây dựng ngành Quân nhu chính quy, mẫu mực.
a. trào “ Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt “.
Ngày 26/9/2006, Trưởng ban chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành Hậu của Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy “ Bộ Quốc phòng, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần ra Chỉ thị 1254/HC-39 phát động phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt “ trong toàn quân, trên cơ sỏ cuộc vận động “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt“; “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác Hồ “, “ Đơn vị có phong trào quân y 5 tốt ‘.
Nội dung của phong trào : Thực hiện đầy đủ 4 nội dung của phong trào thi đua Quyết thắng, 3 nội dung của phong trào thi đua “Ngành Hậu của Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy “, tập trung thực hiện tốt 5 nội dung chuyên ngành sau:
 Phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng đơn vị tốt.
 Có nếp sống về sinh khoa học, bảo đảm quân số sức khỏe tốt.
 Quản lí sức khỏe và cấp cứu điều trị tôt;
 Kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền tốt.
 Quản lí, sử dụng thuốc, trang bị y tế tốt.
d- Phong trào “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả “.
Ngày 26/9/2006, Trưởng ban chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành Hậu của Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy “ Bộ Quốc phòng, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần ra Chỉ thị 1254/HC-39 phát động phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả “ trong toàn quân.
Nội dung của phong trào : Thực hiện đầy đủ 4 nội dung của phong trào thi đua Quyết thắng, 3 nội dung của phong trào thi đua “Ngành Hậu của Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy “, tập trung thực hiện tốt 3 nội dung chuyên ngành sau:
 Xây dựng ngành vận tải chính quy, vững mạnh toàn diện,
 Vận chuyển an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và hàng hóa.
 Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

____________________________________________
Yahoo : talahamocday
số điện thoại :0332240563 ( nháy chết mẹ nó đi)

Admin đã viết:pirat>>>>>>>>>>>>>CHEM<<<<<<<<<<<<<<<<<pirat

Admin đã viết:piratpiratpiratBài đự thi nè Animepiratpiratpirat

[admin]-[Ha-Moc]
[admin]-[Ha-Moc]
Admin
Admin

Posts : 480
Points : 2011144
Reputation : 36
Join date : 12/11/2009

Xem lý lịch thành viên http://teenplay.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Bài đự thi nè Empty Re: Bài đự thi nè

Bài gửi by [admin]-[Ha-Moc] on Tue Dec 08, 2009 10:51 pm

LINK down cua ben ne
___________________________

[You must be registered and logged in to see this link.]
Code:
http://www.mediafire.com/?tjq1kzdfuxc


Được sửa bởi [admin]-[Ha-Moc] ngày Wed Dec 09, 2009 6:06 am; sửa lần 2.

____________________________________________
Yahoo : talahamocday
số điện thoại :0332240563 ( nháy chết mẹ nó đi)

Admin đã viết:pirat>>>>>>>>>>>>>CHEM<<<<<<<<<<<<<<<<<pirat

Admin đã viết:piratpiratpiratBài đự thi nè Animepiratpiratpirat

[admin]-[Ha-Moc]
[admin]-[Ha-Moc]
Admin
Admin

Posts : 480
Points : 2011144
Reputation : 36
Join date : 12/11/2009

Xem lý lịch thành viên http://teenplay.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Bài đự thi nè Empty Re: Bài đự thi nè

Bài gửi by [admin]-[Ha-Moc] on Tue Dec 08, 2009 10:54 pm

[You must be registered and logged in to see this link.]
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed

____________________________________________
Yahoo : talahamocday
số điện thoại :0332240563 ( nháy chết mẹ nó đi)

Admin đã viết:pirat>>>>>>>>>>>>>CHEM<<<<<<<<<<<<<<<<<pirat

Admin đã viết:piratpiratpiratBài đự thi nè Animepiratpiratpirat

[admin]-[Ha-Moc]
[admin]-[Ha-Moc]
Admin
Admin

Posts : 480
Points : 2011144
Reputation : 36
Join date : 12/11/2009

Xem lý lịch thành viên http://teenplay.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Bài đự thi nè Empty Re: Bài đự thi nè

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết